Fiecare proprietar al unui spatiu locativ, care beneficiaza de servicii de incalzire si apa calda furnizata de RADET trebuie sa urmeze o procedura de debransare stabilita prin ordinul ANRSC nr. 91 din 2007.

Procedura are loc in baza unui dosar constituit din urmatoarele documente, si anume:

• copia actelor de identitate si de proprietate ale beneficiarului;
• copia facturii de incalzire a imobilului emisa de RADET;
• adresa de intentie de debransare totala;
• cererea de debransare totala;
• acordul Asociatiei de Proprietari;
• acordul vecinilor;
• copii dupa alte documente relevante, din care rezulta faptul ca proprietarul inlocuieste sistemul centralizat de furnizare a caldurii si a apei calde menajere cu un altul individual bazat pe o centrala termica individuala alimentata cu gaze naturale;
• proiectul tehnic de debransare, verificat si expertizat de catre verificatori si experti MLPTL;

Proiectul tehnic de debransare trateaza modul in care sistemul de incalzire se comporta ca urmare a modificarilor aduse instalatiei initiale, si masurile ce se impun pentru echilibrarea hidraulica a acestuia. Acesta se intocmeste pe baza informatiilor cuprinse in documentele solicitate, beneficiarul fiind direct raspunzator de acuratetea informatiilor inscrise in acestea.

Dupa constituirea dosarului de debransare, acesta se depune la registratura RADET Bucuresti in vederea emiterii avizului de debransare,

Daca proiectul tehnic este corect intoc dosarul este in regula, se va emite avizul de debransare;

Daca dosarul prezinta informatii eronate sau documente necomplectate corespunzator, beneficiarul debransarii dar si proiectantul primesc o adresa de instiintare prin care le sunt aduse la cunostinta completarile necesare la dosar si termenul limita pina la care trebuie sa se depuna acestea.In acest caz, clientul trebuie sa a puna la dispozitia proiectantului documentele si informatiile solicitate de catre RADET.

Dupa emiterea avizului de debransare, se intocmeste procesul verbal de debransare si astfel se incheie procedura de debransare.

Debransarea, la cerere, a apartamentelor de la reteaua de termoficare este supusa Legii nr. 325 / 2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termica.

Aceasta stipuleaza urmatoarele:
• 30 – (4): Prevede ca atat debransarile, cat si deconectarile nu sunt realizabile in plin sezon de incalzire;
• 32 (c): Conditiile tehnice in baza carora se va efectua debransarea sunt hotarate exclusiv de operatorul de serviciul alimentare cu energie termica, respectandu-se normele tehnice ale ANRSC;
• 45 (1-b): Constituie contraventie orice executare de debransare de la serviciul de alimentare cu energie termica in sistem centralizat fara a se tine cont de dispozitiile legale si se pedepseste cu amenzi cuprinse intre 500 – 1.000 Lei.

Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica include:

• 246: Deconectarea individuala a unui apartament alimentat cu energie termica din sistemul energetic local, situat intr-un bloc de locuinte poate fi efectuata tinandu-se cont de urmatoarele:

– Prezenta documentatiei tehnice;
– Prezenta aparatului de masurare a debitului de gaz;
– Acord semnat intre cele doua parti (proprietarii spatiilor si persoana care doreste debransarea);
– Se va proceda la revizuirea / modificarea contractului de furnizare de energie termica prin intermediul unui act aditional in baza solicitarii prealabile a reprezentantului legal desemnat de Asociatia de Proprietari.

• 249: Nu se pot executa deconectari individuale in situatia condominiilor in cazul carora nu s-au inregistrat, pana la intrarea in vigoare a prezentului regulament, deconectari precedente;

• 254: Se pot aduce modificari / revizuiri prezentelor instalatii de incalzire centrala ce apartin unui imobil tip condominiu doar prin posesia unei documentatii de natura tehnica (ce reconsidera sistemul de instalatii termice).

Procedura de debransare cuprinde urmatoarele etape procedurale:

  • Redactarea formularelor caracteristice
  • Proiectarea documentatiei tehnice
  • Depunerea documentatiei tehnice la serviciul tehnic al RADET
  • Transmiterea referatului pentru debransarea de la sistemul de gaz
  • Achitarea platilor aferente catre RADET
  • Debransarea radiatoarelor
  • Realizarea unui proces verbal de debransare

Taxe solicitate de RADET – Bucuresti

Taxa de emitere a referatului de debransare este de 59,34 Lei (T.V.A. inclus).

Preturi debransare RADET:

Tarifele aplicate de DSG Gaz Services pentru debransarea de la RADET sunt cuprinse intre 2.500 – 3.000 Lei, dupa cum urmeaza:

  • 2.500 Lei

– Tariful acopera doua servicii, fiind aplicat in cazul persoanelor care doresc sa inlocuiasca instalatiile termice din spatiul locativ si sa se debranseze de la RADET.

  • 3.000 Lei

– Tariful este aplicat in cazul clientilor care au apelat la alti furnizori pentru reparatii termice si / sau schimbarea centralei termice, insa nu s-au debransat de la RADET.

Preturi avantajoase pentru clientii noi DSG Gaz Services!

Oferte speciale

Ai nevoie de un instalator? Pregatim cele mai bune oferte pentru clientii nostri!